, ,

Brody pasta grauzējiem

Izmantošanai gatava žurku un peļu inde – pastveida ēsma

Neprofesionālai lietošanai

Pielietošanai iekštelpās un ārpusē gar ēkām

Apjoma cena
Daudzums Atlaide Cena ar atlaidi
48 - 1000 - 1,90
Bulk pricing will be applied to package:
Kategorijas: , ,

Aktīvā viela (uz 100g):

brodifakums (CAS Nr. 56073-10-0): 0,0025 g (0,025 g/kg)

Denatonija benzoāts (CAS Nr. 3734-33-6): 0,001 g

Apetīti ierosinošas vielas un papildvielas: līdz 100 g

Produkts satur rūgtinātāju un krāsvielu.

 

 

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

BRODY 2.5 FRESH BAIT ir izmantošanai gatava ēsma, antikoagulanta rodenticīds, kura pamatā ir aktīvā viela brodifakums. Efektīvs pret mājas pelēm (Mus musculus) un pelēkajām žurkām (Rattus norvegicus) pat pēc vienreizējas norīšanas. Produkts tiek piegādāts kā svaiga pastveida ēsma, kas ir īpaši pievilcīga un garšīga visām grauzēju sugām, kam tā ir paredzēta. Produkts nerada satraukumu un aizdomas citiem grauzēju populācijas locekļiem. 

BRODY 2.5 FRESH BAIT satur rūgtu vielu, kura samazina iespēju to nejauši norīt bērniem.

BRODY 2.5 FRESH BAIT var lietot ēku iekšpusē un ārpusē, piemēram, dzīvojamās mājās, pagrabos, garāžās, pieliekamajos, dārzos un saistītajās āra teritorijās.

MĒRĶORGANISMI 

Mājas pele (Mus musculus), gan jaunas, gan pieaugušas,

Pelēkā žurka (Rattus norvegicus), gan jaunas, gan pieaugušas.

LIETOŠANAS METODES

BRODY 2.5 FRESH BAIT ir izmantošanai gatava ēsma svaigas pastas veidā, kas ir jāievieto tikai pienācīgi marķētās, neatveramās ēsmas tvertnēs, kas ir pasargātas no atmosfēras apstākļu iedarbības, nemērķa sugu dzīvnieku piekļuves un ēsmas nokļūšanas vidē. 

INDIKĀCIJAS LIETOŠANAI UN BRĪDINĀJUMI

Pirms produkta lietošanas izlasiet produkta aprakstu, kā arī citu produktam pievienoto informāciju vai tirdzniecības vietā sniegto informāciju un ievērojiet to.

Pirms rodenticīdu lietošanas apsveriet iespēju izmantot neķīmiskus paņēmienus grauzēju izplatības ierobežošanai (piemēram, lamatas).

Aizvāciet grauzējiem viegli pieejamas barības vielas (piemēram, izbirušus graudus vai pārtikas atliekas). 

Turklāt pirms apkarošanas uzsākšanas neuzkopiet grauzēju apsēsto teritoriju, jo tas iztraucēs grauzēju populāciju un apgrūtinās ēsmas uzņemšanu.

Produkts jānovieto tiešā tuvumā vietām, kur iepriekš atklāta grauzēju aktivitāte (piemēram, pārvietošanās ceļos, midzeņos, barotavās, bedrēs, alās utt.).

Ja iespējams, ēsmas tvertnes ir jāpiestiprina pie zemes vai citām konstrukcijām.

Novietojiet produktu vietās, kas nav pieejamas bērniem, putniem, mājdzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un citiem dzīvniekiem, kuriem ēsma nav paredzēta. 

Novietojiet produktu atstatu no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības, kā arī no sadzīves priekšmetiem un virsmām, kas ir saskarē ar minēto.

Nenovietojiet ēsmas tvertnes ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, kur tās var nonākt saskarē ar ūdeni.

Produkta izmantošanas laikā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Pēc produkta izmantošanas nomazgājiet rokas un vietas, kas bija tiešā saskarē ar produktu.

Kad grauzēju apkarošana ir beigusies, aizvāciet atlikušo ēsmu vai ēsmas tvertnes. Neatveriet papīra maisiņus ar svaigo pastu.

Bīstams savvaļas dzīvniekiem.

LIETOŠANAS APRAKSTI UN DEVAS

Pielietojums iekštelpās mājas peļu (Mus musculus) kontrolei.

Izvietot 20 – 40 g BRODY 2.5 FRESH BAIT uz vienu ēsmas tvertni, kas atbilst 1 – 2 izmantošanai gatavām svaigas pastas ēsmām pa 20 g katrā vai 2 – 4 izmantošanai gatavām svaigas pastas ēsmām pa 10 g katrā.

Ja nepieciešams izvietot vairāk nekā vienu ēsmas tvertni, tās novietot aptuveni 10 – 15 metrus citu no citas, bet jebkurā gadījumā minimālajam attālumam starp tvertnēm vajadzētu būt 5 metriem.

Uzsākot cīņu ar grauzējiem, sākumā ēsmas tvertnes būtu jāpārbauda vismaz ik pēc 2 – 3 dienām, bet pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni ar ēsmu.

Pielietojums iekštelpās pelēko žurku (Rattus norvegicus) kontrolei.

Izvietot 100 – 200 g BRODY 2.5 FRESH BAIT uz vienu ēsmas tvertni, kas atbilst 5 – 10 izmantošanai gatavām svaigas pastas ēsmām pa 20 g katrā vai 10 – 20 izmantošanai gatavām svaigas pastas ēsmām pa 10 g katrā.

Ja nepieciešams izvietot vairāk nekā vienu ēsmas tvertni, tās novietot aptuveni 5 – 10 metrus citu no citas, bet jebkurā gadījumā minimālajam attālumam starp tvertnēm vajadzētu būt 5 metriem.

Pirmo reizi ēsmas tvertnes vajadzētu pārbaudīt pēc 5 – 7 dienām, kopš uzsākta grauzēju apkarošana, bet pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni ar ēsmu.

Pielietojums ārpusē pie ēkām pelēko žurku (Rattus norvegicus) kontrolei.

Izvietot 100 – 200 g BRODY 2.5 FRESH BAIT uz vienu ēsmas tvertni, kas atbilst 5 – 10 izmantošanai gatavām svaigas pastas ēsmām pa 20 g katrā vai 10 – 20 izmantošanai gatavām svaigas pastas ēsmām pa 10 g katrā.

Ja nepieciešams izvietot vairāk nekā vienu ēsmas tvertni, tās novietot aptuveni 5 – 10 metrus citu no citas, bet jebkurā gadījumā minimālajam attālumam starp tvertnēm vajadzētu būt 5 metriem.

Novietojiet ēsmas tvertnes vietās, kuras nevar applūst..

Pirmo reizi ēsmas tvertnes vajadzētu pārbaudīt pēc 5 – 7 dienām, kopš uzsākta grauzēju apkarošana, bet pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni ar ēsmu.

Nomainiet ēsmu, ja ēsmas tvertnē novietoto ēsmu ir sabojājis ūdens vai ja tā kļuvusi netīra.

RISKA SAMAZINĀŠANAS PASĀKUMI

Lai veicinātu produkta uzņemšanu un samazinātu grauzēju atgriešanās iespējamību, apsveriet iespēju veikt preventīvus kontroles pasākumus (aizdariet spraugas un alas, novietojiet pārtiku un dzērienus pēc iespējas tālāk).

Neizmantojiet rodenticīdus-antikoagulantus kā pastāvīgu ēsmu (piemēram, lai apkarotu grauzēju izplatību vai lai atklātu grauzēju aktivitāti). 

Izmantojot šo līdzekli, grauzējiem vajadzētu būt izskaustiem 35 dienu laikā. Gadījumā, ja ir aizdomas, ka produkts nesniedz vēlamo rezultātu (proti, pēc apkarošanas kursa joprojām ir sastopami grauzēji), lietotājam vajadzētu konsultēties ar produkta piegādātāju vai izsaukt kaitēkļu apkarošanas uzņēmuma speciālistus. 

Visā grauzēju apkarošanas kursa laikā pārbaudiet ēsmas tvertnes, vai tajās nav beigti grauzēji, un aizvāciet tos. Dariet to vismaz tikpat bieži, cik apsekojat ēsmas tvertnes. 

Pēc grauzēju apkarošanas kursa pabeigšanas izmetiet neapēsto ēsmu un produkta iepakojumu atbilstoši vietējām prasībām.

Uzglabāt sausā un vēsā vietā ar labu ventilāciju. Uzglabāšanas laikā tvertnei ir jābūt aizvērtai un tai nevajadzētu atrasties tiešos saules staros.

Uzglabāt vietā, kas nav pieejama bērniem, putniem, mājdzīvniekiem un lauksaimniecības dzīvniekiem. 

CITA INFORMĀCIJA

Produkta palēninātās iedarbības dēļ antikoagulantu saturošie rodenticīdi iedarbojas no 4 līdz 10 dienu laikā no ēsmas apēšanas.

Grauzēji var būt slimību pārnēsātāji. Neaiztieciet beigtus grauzējus kailām rokām. Lai tos aizvāktu, uzvelciet cimdus vai izmantojiet atbilstošus palīglīdzekļus, piemēram, knaibles.

 

Derīguma termiņš: 2 gadi

INFORMĀCIJA MEDICĪNAS PERSONĀLAM

Produkts satur antikoagulantu.
Norīšanas gadījumā var parādīties tādi simptomi (dažreiz ar aizkavēšanos) kā deguna un smaganu asiņošana. Smagākos gadījumos sekas var izpausties kā sasitums un asinis izkārnījumos un urīnā.

Pretlīdzeklis: K1 vitamīns, ko atļauts ievadīt tikai medicīnas/veterinārijas speciālistam.

Produktam nonākot saskarē ar ādu, vispirms noskalojiet ādu ar ūdeni, bet pēc tam nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni.

Produktam nonākot saskarē ar acīm, skalojiet acis ar acu skalojamo līdzekli vai ūdeni; turiet plakstiņus atvērtus vismaz 10 minūtes.

Produktam nonākot mutē, rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni. Neievadiet nekādus līdzekļus mutē bezsamaņā esošai personai. Neizraisiet vemšanu. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības un uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti. Ja produktu ir apēdis dzīvnieks, sazinieties ar veterinārārstu.

 

Iepakojums: iepakojumi no 10 g līdz 150 g, kas satur izmantošanai gatavu pastveida ēsmu pārtikas papīrā, 10 g vai 20 g katrā.

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!