, , ,

Diptron Fogger pret blaktīm, blusām, prusakiem u.c.

Pilnīgas un nepārtrauktas izplūdes aerosols pret rāpojošiem un lidojošiem insektiem lietošanai telpās.
Šķidrums aerosola iepakojumā neprofesionālai un profesionālai lietošanai.
Apstrādes ilgums līdz telpas izvēdināšanai: 2 stundas.
Īpaši piemērots pret blusām. Efektīvi iedarbojas pret tarakāniem (prusakiem), zirnekļiem, skudrām, ērcēm, blaktīm, odiem, mušām, kodēm un citiem insektiem. Vispiemērotākais mājdzīvnieku turēšanas vietām. Līdzeklis izplata mikrodaļiņas, kas iespiežas visās telpas vietās un stūros (plaisās, spraugās), acumirklī likvidē insektus. Insekticīda aktivitāte ir ilglaicīga, līdz 2 mēnešiem, un šajā periodā novērš atkārtotu invāziju.

Apjoma cena
Daudzums Atlaide Cena ar atlaidi
12 - 1000 5,90 0,60
Bulk pricing will be applied to package:

Aktīvās vielas:
Piperonilbutoksīds 14,25 g/kg (1,425 masas %)
Etofenprokss 4,75 g/kg (0,475 masas %)

 

 

Lietošanas instrukcija:
UZMANĪBU: Pēc vārsta nospiešanas viss aerosola saturs izsmidzināsies automātiski.
Produktu lietot garāžās, noliktavās un dzīvojamās telpās, kuras ir iespējams atbrīvot no cilvēku klātbūtnes uz ilgāku laiku.
Aerosolu novietot vertikāli uz paaugstinājuma (galda, krēsla) apstrādājamās telpas vidū un atstatus no aizdegšanās avotiem, lampām, kontaktligzdām, apgaismošanas un citām ierīcēm. Lai pasargātu zem flakona esošo virsmu, to apsegt. Izslēgt apgaismošanas ierīces un aizdegšanās avotus. Kārtīgi sakratīt flakonu. Nospiest vārstu, līdz automātiskās izplūdes mehānisms sāk darboties. Iziet no telpas.
Viss aerosola saturs izsmidzināsies apmēram 2 minūtēs. Ļaut iedarboties 2 stundas.
Pirms apstrādātās telpas izmantošanas to kārtīgi izvēdināt.

Drošības pasākumi:
Pirms lietošanas rūpīgi izlasīt instrukciju!
Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
Pirms apstrādes no telpas iznest pārtiku, dzīvnieku barību, akvārijus un krātiņus ar mājdzīvniekiem.
Neizsmidzināt uz pārtiku un virtuves piederumiem.
Nepielietot uz virsmām, kur rīkojas, sagatavo, lieto vai pasniedz pārtiku.
Nelietot cilvēku vai mājdzīvnieku klātbūtnē.
Nelietot spēļu laukumos, bērnudārzos vai mazbērnu novietnēs.
Saindēšanās var izraisīt: acu, ādas, elpošanas ceļu un gremošanas trakta kairinājumu, centrālās nervu sistēmas darbības traucējumus, galvassāpes, reiboni un halucinācijas.
Ja nokļūst uz ādas, novilkt netīro vai apsmidzināto apģērbu. Neberzējot ādu, nomazgāt kontakta vietu ar ūdeni un ziepēm.
Ja ieelpots, izvest cietušo no piesārņotās zonas. Kontrolēt elpošanu.Ja nepieciešams, veikt mākslīgo elpināšanu. Nogādāt cietušo medicīnas iestādē un, ja iespējams, uzrādīt ārstam produkta marķējumu vai iepakojumu.
Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar tīru, tekošu ūdeni 15 minūtes. Ja ir kontaktlēcas, tās pirms acu skalošanas neaizmirst izņemt.
NEKAD neatstāt cietušo bez uzraudzības.
Norādījumi ārstam:
Rīkoties atbilstoši simptomiem. Ja norīts, apsvērt endoskopijas nepieciešamību, kontrolēt glikēmiju un ketonūriju. Kontrindikācijas: ipekakuānas sīrups.
Uzglabāt sausā, vēsā un bērniem nepieejamā vietā. Neuzglabāt kopā ar pārtiku un dzīvnieku barību.
Flakonu nepārvadāt pasažieru automašīnas salonā, tikai bagāžniekā.
Produkta atlikumus nogādāt bīstamo atkritumu savākšanas vietā (kodi: 160504 / 200119).
Iztukšoto iepakojumu nodot šķirojamo atkritumu savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei.

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols
Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt
Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

Etofenprokss
Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Neieelpot smidzinājumu. Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Izvairīties no saskares grūtniecības laikā/barojot bērnu ar krūti. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. JA saskaras vai saistīts ar: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Savākt izšļakstīto šķidrumu. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ražošanas datums un sērijas apzīmējums: skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma.

Iepakojums: 150 ml skārda flakons.

Lietošanas deva: Viens aerosols uz 100 m3 (ekvivalents ~ 30 m2 telpas).

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!