, , ,

Wacip 1000 koncentrāts insektu iznīcināšanai

Emulģējams, koncentrēts insekticīds sabiedrības veselības aizsardzībai un lidojošu un rāpojošu kukaiņu iznīcināšanai ar ilgstošu iedarbību.
Profesionālai un neprofesionālai lietošanai.Emulģējams, koncentrēts insekticīds sabiedrības veselības aizsardzībai un lidojošu un rāpojošu kukaiņu iznīcināšanai ar ilgstošu iedarbību.
Profesionālai un neprofesionālai lietošanai.

Apjoma cena
Daudzums Cena
6 - 1000 18,20
Bulk pricing will be applied to package:

Sastāvs:
100 g produkta satur:
Cipermetrīns cis/trans +/- 40/60 (CAS 52315-07-8): 10,75 g (107,2 g/l)
Papildvielas: līdz 100 g

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Atšķaidīt produktu ūdenī zemāk norādītajās devās, vienmērīgi apstrādāt ar emulsiju kukaiņu invadētās virsmas. Produkts efektīvi iedarbojas uz lielāko daļu nepatīkamo vai kaitīgo kukaiņu (odiem, tostarp tīģermoskītiem, mušām, tarakāniem, skudrām), to var izmantot gan mājsaimniecībās, gan publiskās un rūpnieciskās vietās. WACIP 1000 var izmantot pilsētu aglomerācijās, alejās un pilsētu parkos, piepilsētas rajonos, tūristu ciematos, kempingos, mājās, privātās un sabiedriskās ēkās (slimnīcās, viesnīcās, skolās, veikalos, kinoteātros, kazarmās utt.), transportā (autobusos, kravas automašīnās, vilcienos, kuģos), rūpniecības rajonos, atkritumu izgāztuvēs, tekstila un papīra rūpniecībā. WACIP 1000 var izmantot arī lauku ēkās, staļļos, kūtsmēslu novietnēs, dzīvnieku patversmēs, virtuvēs, bāros, restorānos, ēdnīcās, pārtikas rūpniecībā (pienotavās, skārņos, noliktavās un tukšās skābbarības bedrēs, tabakas ražotnēs) pēc pārtikas produktu aizvākšanas, lai nepieļautu to piesārņošanu. Šo līdzekli ieteicams lietot arī, lai iznīcinātu odus zaļajās zonās, krūmos, zālienos, dzīvžogos, ar kokiem apstādītās alejās, dekoratīvajos augos.

BRĪDINĀJUMS: Nelietot uz cilvēku un/vai dzīvnieku uzturam paredzētiem augiem vai to tuvumā. Pirms lauku vides un staļļu apstrādes aizvest prom dzīvniekus.

DEVAS
Pret odiem, tostarp tīģermoskītiem: Privātās un publiskās zaļajās zonās, pielietojot ar spiediena sūkni, aktīvās vielas deva ir 5 mg/m2; piemēram, atšķaidīt līdzekli ūdenī līdz 0,1 % (1 ml uz litru ūdens). Lai apstrādātu 20 m2, izmantot 1 litru šķīduma.

Pret odiem, tostarp tīģermoskītiem: Aktīvās vielas deva ir 33 mg/m2; piemēram, atšķaidīt līdzekli ūdenī līdz 1 % (10 ml uz litru ūdens). Izmantot 1 litru šķīduma, lai apstrādātu līdz 30 m2.

Pret mušām: Aktīvās vielas deva ir 80 mg/m2; piemēram, atšķaidīt līdzekli ūdenī līdz 1 % (10 ml uz litru ūdens). Izmantot 1 litru šķīduma, lai apstrādātu līdz 12 m2.

Pret tarakāniem, skudrām: Aktīvās vielas deva ir 50 mg/m2; piemēram, atšķaidīt līdzekli ūdenī līdz 1 % (10 ml uz litru ūdens). Izmantot 1 litru šķīduma, lai apstrādātu līdz 20 m2.

Pret odiem, tostarp tīģermoskītiem: Izmantojot ULV izsmidzinātājus (ar īpaši mazu tilpumu), aktīvās vielas deva ir 6,5 mg/m2; piemēram, atšķaidīt līdzekli ūdenī līdz 5 % (50 ml uz litru ūdens). Lai apstrādātu 2300 m3 vai 770 m2, izmantot 1 litru šķīduma.
Ja virsmas ir ļoti absorbējošas, tās apstrādāt divas reizes.

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
Sargāt no bērniem • Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē • Savākt izšļakstīto šķidrumu • Atbrīvoties no satura un tvertnes bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas vietā.

BRĪDINĀJUMI
Nelietot produktu neatšķaidītā veidā. Ievērot visus lietošanas norādījumus. Lietošanas laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Neuzglabāt to kopā ar pārtiku un dzērieniem. Nepiesārņot pārtikas produktu sagatavošanas iekārtas. Apstrādes laikā neļaut cilvēkiem un dzīvniekiem uzturēties šajās teritorijās. Lietošanas laikā nepiesārņot pārtiku, dzērienus vai tvertnes, kurās paredzēts ievietot pārtikas preces. Neizsmidzināt apkārtējā gaisā. Pēc lietošanas vai piesārņojuma gadījumā rūpīgi nomazgāties ar ziepēm un ūdeni. Izvairīties no delikātu virsmu apstrādes. Neļaut produktam nokļūt kanalizācijā, lietus ūdeņu notekās un zemē.
Ļoti bīstams zivīm. Nepiesārņot ezerus, upes vai ūdensceļus ar produkta atkritumiem vai tvertnēm. Aizsargāt akvārijus.

MEDICĪNISKĀ INFORMĀCIJA
Bloķē nervu impulsus, hiperstimulējot neironu signālu pārnesi pirms un pēc sinapsēm. ZVANĪT UZ TOKSIKOLOĢIJAS UN SEPSES KLĪNIKAS SAINDĒŠANĀS UN ZĀĻU INFORMĀCIJAS CENTRU, TĀLR. Nr.: +371 67042473.

Iepakojums: 25 – 50 – 100 – 250 – 500 – 1000 ml; 5 – 10 – 20 – 25 litri

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!