, ,

Protect smidzinātājs insektiem

Mehāniski izsmidzināms līdzeklis prusaku, blakšu, skudru, blusu, zirnekļu un citu insektu iznīcināšanai. Paredzēts lietošanai telpās.

Apjoma cena
Daudzums Cena
12 - 1000 5,10
Bulk pricing will be applied to package:
Kategorijas: , ,

Aktīvās vielas:
Permetrīns: 0,25 % (2,5 g/l)
Piperonilbutoksīds: 0,25 % (2,5 g/l)

 

Lietošanas instrukcija:

Pirms lietošanas nospiest pogu smidzinātāja galviņas virspusē. Turēt pogu nospiestu un pagriezt sprauslu stāvoklī „ON”. Tvertni nedaudz sakratīt un pēc tam produkts ir gatavs lietošanai. Turēt smidzinātāju vertikāli un no apmēram 30 cm attāluma izsmidzināt uz virsmām vietās, kur ir manīti vai mīt kukaiņi (aiz grīdu un durvju līstēm, gar logu un durvju rāmjiem, šķirbās, aiz atkritumu spaiņiem, u.c.). Apstrādātajai virsmai ir jāpaliek nedaudz mitrai.
Lai nodrošinātu efektivitāti, produktu lietot galvenokārt uz cietām virsmām. 500 ml līdzekļa ir pietiekami 10 – 12 m2 apstrādei. Pēc lietošanas pagriezt sprauslu stāvoklī „OFF”.
Pēc apstrādes atstāt telpu uz 30 minūtēm. Pēc atgriešanās to izvēdināt.
Atkarībā no virsmas īpašībām līdzeklis saglabā efektu no 1 līdz vairākām nedēļām, prusakiem un skudrām maksimāli 20 nedēļas uz cietām virsmām.
Apstrādi atkārtot, ja kukaiņi parādās atkal un arī pēc tam, kad apstrādātās virsmas tiek nomazgātas.
Uzmanību! Nelietot vietās, kur uzturas kaķi, jo tie ir ļoti jutīgi pret aktīvajām vielām.

Drošības pasākumi:
Lietot tikai kā insekticīdu un saskaņā ar instrukciju. Produktu nelietot ārpus telpām.
Lietot tikai vietās, kas nav pieejamas bērniem un mājdzīvniekiem. Neizsmidzināt līdzekli uz cilvēkiem, pārtikas produktiem, augiem, dzīvniekiem, gultas drēbēm, apģērbiem, elektriskām ierīcēm un lakotām virsmām. Pirms apstrādes novākt putnu būrus, apklāt akvārijus, izvest mājdzīvniekus, novākt pārtiku un apsegt traukus un bērnu spēlītes. Lietošanas laikā nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt.
Ja nokļūst uz ādas, kā arī pēc lietošanas rokas, tūlīt nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.
Šo produktu tieši neieelpot. Ja ieelpots, iziet svaigā gaisā un atbrīvot ciešu apģērbu.
Alerģiskām personām var izraisīt ādas vai elpošanas ceļu kairinājumu. Ieteicams lietot aizsargcimdus.
Nejaušas saindēšanās gadījumā vai tad, ja par to ir aizdomas, nekavējoties sazināties ar ārstu.
Uzglabāt slēgtā oriģinālajā iepakojumā, sausā un labi vēdināmā vietā pie 5 – 50 °C.
Sargāt no karstuma avotiem un tiešas saules staru iedarbības. Sargāt no sasalšanas.
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Neuzglabāt kopā ar pārtiku un dzīvnieku barību.
Produkta atlikumus nogādāt sadzīves ķīmisko atkritumu savākšanas vietā (kods: 070499).
Iztukšoto iepakojumu nodot šķirojamo atkritumu savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei.

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām
Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot smidzinājumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
Savākt izšļakstīto šķidrumu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Satur permetrīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Derīguma termiņš: 2 gadi no ražošanas datuma.

Tilpums: 500 ml

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!