, , ,

Diptron Etofenprox koncentrāts pret blaktīm, blusām, prusakiem u.c.

Emulsiju veidojošs insekticīda koncentrāts pret rāpojošiem un lidojošiem insektiem.
Lietošanai iekštelpās un ārā kaitēkļu kontrolei. Tikai profesionālai lietošanai.
Insekticīds, akaricīds un larvicīds līdzeklis uz jaunās paaudzes aktīvās vielas etofenproksa bāzes, kam ir minimāla toksicitāte. Ļoti efektīvs pret lidojošiem un rāpojošiem insektiem, ieskaitot tos, kas ir rezistenti pret citiem, tradicionālajiem insekticīdiem. Tas iedarbojas kontakta ceļā un norijot. DIPTRON ir koncentrēts insekticīds, kas ir ļoti efektīvs pret insektiem, kas parasti sastopami sabiedriskās vietās. Likvidē arī putekļu ērcītes – pieaugušus insektus un to kāpurus.

Apjoma cena
Daudzums Atlaide Cena ar atlaidi
6 - 1000 - 37,70
Bulk pricing will be applied to package:

Aktīvās vielas:
Piperonilbutoksīds 200 g/kg (20 masas %)
Etofenprokss 100 g/kg (10 masas %)

 

 

LidojošieMusca domestica (parastā istabas muša) – kāpuri + oliņas,  Aedes aegypti (odi), Culex pipiens (odi), Vespula vulgaris (parastā lapsene)

Rāpojošie: Blattella germanica (virtuves prusaks), Blatta orientalis (melnais prusaks), Lasius niger (melnā skudra), Cimex lectularius (gultas blakts), Ctenocephalides felis (blusa)

Zirnekļi: Tegenaria domestica (mājas zirneklis)

Lietošanas deva: Izmantot 1 % līdzekļa ūdens šķīdumu, 1 L ūdens šķīduma uz apmēram 5 – 10 m2

Lietošanas instrukcija:
Produktu lieto, izsmidzinot vai miglojot tā ūdens šķīdumu.
Pārtikas rūpniecībā:
Izsmidzināt uz grīdlīstēm un grīdu segumiem. Neizsmidzināt gaisā vai, izmantojot miglu veidojošas ierīces. Apstrādi veikt pārtikas prombūtnē un, ievērojot vismaz 12 stundu nogaidīšanas laika ierobežojumu. Veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus un kontroli, lai pārtika, iekārtas un darbarīki, kas tiek izmantoti telpās, kuras iepriekš apstrādātas ar šo produktu, nesaturētu nekādus aktīvo vielu atlikumus.
Insektu iznīcināšana audumos:
Apsmidzināt audumus un ļaut iedarboties. Pēc tam audumus apstrādāt ar vakuumu vai izmazgāt. Nepielietot uz apģērbiem vai audumiem, kas ir paredzēti saskarei ar ādu.

Drošības pasākumi:
Pirms lietošanas rūpīgi izlasīt instrukciju!
Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
Nesamaisīt ar citām ķimikālijām. Izvairīties no saskares ar apstrādātajām virsmām.
Neizsmidzināt uz pārtiku un virtuves piederumiem.
Nepielietot uz virsmām, kur rīkojas, sagatavo, lieto vai pasniedz pārtiku.
Nelietot cilvēku vai mājdzīvnieku klātbūtnē. Nelietot spēļu laukumos, skolās vai mazbērnu novietnēs.
Pirms ieiešanas apstrādātās telpās tās kārtīgi izvēdināt.
Saindēšanās simptomi: acu, ādas un elpošanas ceļu kairinājums.
Ja nokļūst uz ādas, novilkt netīro vai apsmidzināto apģērbu. Neberzējot ādu, nomazgāt kontakta vietu ar ūdeni un ziepēm.
Ja ieelpots, izvest cietušo no piesārņotās zonas. Kontrolēt elpošanu. Ja nepieciešams, veikt mākslīgo elpināšanu. Nogādāt cietušo medicīnas iestādē un, ja iespējams, uzrādīt ārstam produkta marķējumu vai iepakojumu. Ja cietušais ir bez samaņas, to noguldīt stabilā sānu guļā ar saliektu augšējo kāju un galvu zemākā stāvoklī nekā pārējais ķermenis.
Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar tīru, tekošu ūdeni 15 minūtes. Ja ir kontaktlēcas, tās pirms acu skalošanas neaizmirst izņemt.
Ja norīts, neko nedot caur muti. Ja cietušais ir pie samaņas, izraisīt vemšanu. Ļaut atpūsties. Kontrolēt ķermeņa temperatūru.
NEKAD neatstāt cietušo bez uzraudzības.
Norādījumi ārstam:
Rīkoties atbilstoši simptomiem.
Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā, sausā un bērniem nepieejamā vietā.
Neuzglabāt kopā ar pārtiku un dzīvnieku barību. Sargāt no tiešas saules gaismas un sala.
Produkta atlikumus nogādāt bīstamo atkritumu savākšanas vietā (kodi: 070499 / 200119).
Iztukšoto iepakojumu nodot šķirojamo atkritumu savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei.

Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

Etofenprokss
Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. Neieelpot smidzinājumu. Izvairīties no saskares grūtniecības laikā/barojot bērnu ar krūti. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. JA saskaras vai saistīts ar: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Savākt izšļakstīto šķidrumu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ražošanas datums un sērijas apzīmējums: skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma.

Iepakojums: 500 ml

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!