, ,

Protect aerosols rāpojošiem insektiem

Līdzeklis prusaku, skudru, blakšu, blusu un citu rāpojošo insektu iznīcināšanai iekštelpās.
Šķidrums aerosola iepakojumā neprofesionālai un profesionālai lietošanai.

Kategorijas: , ,

Aktīvās vielas:
Cifenotrīns 3,12 g/kg (0,3 masas %)
Tetrametrīns 1,04 g/kg (0,1 masas %)

 

Lietošanas instrukcija:

Pirms apstrādes sakratīt balonu. Apstrādāt ar aerosolu vietas, kur parasti mīt rāpojošie insekti (grīdu, sienu šķirbas un plaisas, aiz durvju un grīdu līstēm, atkritumu spaiņus, aiz izlietnēm, zem vannām), tā,
ka apstrādātās virsmas kļūst mitras. Izsmidzinot turēt aerosolu vertikāli apmēram 30 cm attālumā no apstrādājamās virsmas. Pēc apstrādes atstāt telpu uz 30 minūtēm. Pēc atgriešanās telpu izvēdināt. Apstrādes rezultāti būs redzami ātri un turpināsies vēl vairākas nedēļas.
Ja virsma tiek nomazgāta, apstrādi atkārtot. Lai iznīcinātu no jauna izšķīlušos insektus, apstrādi atkārtot pēc 6 nedēļām. Šis līdzeklis nav paredzēts izsmidzināšanai gaisā, lai iznīcinātu lidojošos insektus!

Drošības pasākumi:
Lietot tikai saskaņā ar instrukciju. Neļaut bērniem rīkoties ar insekticīdu! Neizsmidzināt uz pārtikas produktiem, augiem un dzīvniekiem, lakotām virsmām. Pirms apstrādes apklāt akvārijus, traukus un pārtiku.
Ja nokļūst uz ādas, kā arī pēc lietošanas rokas, tūlīt nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.
Ja ieelpots, iziet svaigā gaisā. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar tīru, tekošu ūdeni.
Veselības traucējumu gadījumā vai tad, ja par to ir aizdomas, nekavējoties sazināties ar ārstu.
Uzglabāt sausā un vēsā (maks. +35 °C) vietā.
Sargāt no karstuma avotiem un tiešas saules staru iedarbības.
Flakonu nepārvadāt pasažieru automašīnas salonā, tikai bagāžniekā.
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Neuzglabāt kopā ar pārtiku un dzīvnieku barību.
Produkta atlikumus nogādāt sadzīves ķīmisko atkritumu savākšanas vietā (kods: 160504).
Iztukšoto iepakojumu nodot šķirojamo atkritumu savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei.

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols
Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Sargāt no bērniem. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Izvairīties ieelpot smidzinājumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Derīguma termiņš: 5 gadi no ražošanas datuma.

Tilpums: 400 ml (267 g)

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!