, ,

Plantskydd repelents meža zvēru atbaidīšanai

Repelents aļņu, staltbriežu, stirnu un zaķu bojājumu ierobežošanai skuju koku un lapu koku stādījumos (jaunaudzēs un dekoratīvo koku stādījumos).

 

Darbīgā viela: žāvētu asiņu milti, 990 g/kg

 

Iedarbība

Līdzeklis atbaida dzīvniekus ar specifisku smaku, kura tiem asociējas ar plēsēju klātbūtni un darbību. Dzīvnieki parasti netuvojas apstrādātam kokam un pat nemēģina to grauzt. Smaka nav nepatīkama apstrādātājiem, mežu un dārzu apsaimniekotājiem.

 

Lietošana:

Plantskydd lieto sausā laikā pie temperatūras sākot no 0ºC un virs. Pielietošanas laiks no septembra līdz martam. Plantskydd pielietojams 2 reizes gadā: rudenī (septembris, oktobris) un pavasarī (marts). Ja nepieciešams, apstrādi var veikt arī vasarā. Apstrādi jāveic agri no rīta vai pievakarē, lai izvairītos no tiešas saules staru ietekmes. Līdzeklim nepieciešama diennakts, lai tas iesūktos koku skujās vai mizā. Karstā un ļoti sausā laikā līdzeklis iesūcas pāris stundu laikā. Līdzeklis aizsargā 6 mēnešus, vasarā 3 mēnešus ( jo augšanas process ir ātrāks).

Kociņiem skujkoku jaunaudzēs un dekoratīvo koku stādījumos apstrādā tikai galotnes. Nav ieteicams apstrādāt priežu jaunaudzes pumpuru plaukšanas laikā (var apstrādāt pirms vai pēc tam). 

Lai pasargātu lapu kokus jaunaudzēs un dekoratīvo koku stādījumos no bojājumiem, kociņiem jāapstrādā arī zari un stumbrs. Apstrādi var veikt apsmidzinot vai arī ar rokām apsmērējot visu kociņu ar pagatavoto darba šķidrumu. Apstrādi veikt gumija cimdos. 

Plantskydd deva skuju koku un lapu koku stādījumos 0.8-1.6 kg uz 1000 jaunajiem kociņiem ( 1 kg pulvera atšķaida ar 6.0 l ūdens ). Apstrādājot lielas platības ( ha un vairāk) ir ieteicams aprēķināt preparāta patēriņu ar 10% lielu rezervi.

Darba šķidruma patēriņš 5.0-10 litri uz 1000 kociņiem jeb 5-10 ml darba šķidruma uz kociņu atkarībā no kociņa lieluma. Jaunaudzēs tiek apstrādāti tikai koki, kuri ir vērtīgi un mazvērtīgos atstāj neapstrādātus. Neapstrādātie koki kalpos par barību zvēriem un tie nelūkos pēc vērtīgajiem, kuri apstrādāti, un līdz ar to tiks pasargāti no bojājumiem.

Skuju koku un lapu koku stādījumu apstrādē ar līdzekli Plantskydd liela vērība jāpiegriež pareizai darba šķidruma sagatavošanai un apstrādes tehnikas izvēlei ,t.i., smidzinātājam un sprauslām. Pareiza smidzinātāja un sprauslu izvēle palīdz ekonomiski un efektīvi izmantot līdzekli. 

Apstrādes laikā uzmanība jāpievērš arī smidzinātāja sprauslu pareizai darbībai, jo pat nelielas netīrumu daļiņas var radīt sprauslu aizsērējumu un izsaukt to nepareizu darbību. Tādā gadījumā nepieciešams nekavējoties iztīrīt sprauslas. 

Izmantojiet pagatavoto darba šķidrumu sagatavošanas dienā. 

 

Darba šķidruma sagatavošana

  1. Ieberiet nepieciešamo pulvera daudzumu darba šķidruma sagatavošanas traukā.
  2. Lēnām pielejiet, vienādu ar iebērto pulveri, siltā ūdens daudzumu. Viegli apmaisiet, lai izveidojas viendabīga masa.
  3. Pielejiet pārpalikušo ūdens daudzumu. Izvairieties no līdzekļa putošanās. Atstājiet pagatavoto šķidrumu nostāvēties 20 minūtes.
  4. Izkāsiet pagatavoto šķidrumu caur marli vai filtru un pārlejiet smidzināmajā iekārtā.

Iepakojuma likvidēšana

Iepakojums pēc iztukšošanas jāizmazgā trīs reizes ar ūdeni, mazgājamais ūdens izmantojams darba šķidruma pagatavošanai. Izmantotais iepakojums jālikvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

 

Smidzināšanas iekārtas un aizsargtērpa tīrīšana:

Ņemot vērā, ka līdzeklis ir ražots uz sauso asiņu bāzes, pēc apstrādes nepieciešams kārtīgi iztīrīt smidzinātāju, lai nepieļautu tā aizsērēšanu. 

Nepieciešams izmazgāt arī aizsargapģērbu. 

Uzglabāšana :

Uzglabāt tumšās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās, izolēti no sildierīcēm un atklātas uguns. Uzglabāšanas temperatūra no 0º C līdz +25º C. 

 

Derīguma termiņš:  2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

 

Vides aizsardzība

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

 

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P102 Sargāt no bērniem.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

 

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – tel. 112.

Pirmā palīdzība.

 Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis ieelpots, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Norādījumi ārstam:  simptomātiskā ārstēšana

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.

Drošības prasības un personāla drošība:

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību.
Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.
Strādājot ar preparātu, lietot aizsargapģērbu, gumijas cimdus un respiratoru.

Preparāta forma: šķīstošs pulveris

Iepakojums:  1kg

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!