Detia žurku koka lamatas

1,00

Detia žurku slazds

Lietošanas instrukcija: izvelciet ārā skavu un atbrīvojiet lamatas fiksējošo stienīti. Uz pedāļa novietojiet ēsmu. Paceliet pedāli 45º leņķi un nofiksējiet to ar stienīti. Novietojiet lamatas ar ēsmu pret sienu. 

Uzmanību: sargāt no bērniem.