, ,

Trico repelents meža zvēru aizsardzībai

Repelents staltbriežu un stirnu bojājumu ierobežošanai rapša, kukurūzas, saulespuķu sējumos, vīnogulāju, apiņu un melnā plūškoka stādījumos, lapu koku un skuju koku audzēs.

Darbīgā viela: aitu tauki 65 g/l

 

 

 

 

PREPARĀTA APRAKSTS

 

Repelents Trico ir paredzēts lietošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā staltbriežu un stirnu bojājumu ierobežošanai rapša, kukurūzas, saulespuķu sējumos, vīnogulāju, apiņu un melno plūškoku stādījumos, lapu koku un skuju koku audzēs. Preparāts darbojas kā atbaidīšanas līdzeklis, balstoties uz izmantotajām smaržvielām un garšas piedevām. Preparāts satur marķieri, kas ļauj identificēt apstrādātās augu virsmas.

Dažādas lapu koku un skuju koku sugas, īpaši to jaunaudžu stādījumos, jauno kociņu galotņu dzinumus bojā stirnas, aļņi un staltbrieži. Sistemātiska, mērķtiecīga jaunaudžu apstrāde ar Trico nodrošinās jauno kociņu netraucētu augšanu. 

Trico ir uzsmidzināms uz augu daļām rudenī, lai pasargātu augus no dzinumu nograušanas ziemā, vai arī visa veģetācijas perioda laikā, lai pasargātu augus no dzinumu nograušanas vasarā.

 

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

 

Rapša, kukurūzas, saulespuķu sējumi

Deva: 15 l/ha. 

Produktu lietot atšķaidītu. Darba šķidruma pagatavošanai plānotajam produkta daudzumam pievienot ūdeni devā 200 l/ha.

Apstrādāt sējumus sākot ar 2 lapu stadiju līdz ziedēšanas sākumam (AS 12-61). 

Maksimālais apstrāžu skaits: četras reizes. Intervāls starp apstrādēm 7-14 dienas.

Apsmidzina sistemātiski jaunās augu daļas, kuras nepieciešams pasargāt no stirnu un staltbriežu bojājumiem. 

Karstās dienās apstrādi veic no rīta vai vakaros, neapstrādāt sējumus karstos laika apstākļos. 

Lai nodrošinātu vienmērīga pārklājuma veidošanos, jāļauj apsmidzinātajām augu daļām apžūt. Tāpēc nesmidzināt pirms lietus vai arī, ja paredzams, ka apstrādātie augi nepaspēs apžūt pirms lietus.

Trico nelietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības vai mēslošanas līdzekļiem. Vienu nedēļu pirms un pēc apstrādes ar Trico neveikt sējumu apstrādi ar citiem augu aizsardzības vai mēslošanas līdzekļiem.

 

Lapu koku un skuju koku audzes

Deva: 10-20 l/ha. 

Preparāta deva atkarīga no augu lieluma.

Produktu lietot neatšķaidītu! 

Lai novērstu staltbriežu, aļņu un stirnu bojājumus ziemā, apstrādāt stādījumus rudenī.

Maksimālais apstrāžu skaits: viena reize.

Lai novērstu staltbriežu un stirnu bojājumus vasarā, apstrādāt stādījumus pavasarī.

Maksimālais apstrāžu skaits: viena reize.

Pirms lietošanas Trico kanna labi jāsakrata. Produkts ir gatavs lietošanai. Apstrādi var veikt, izmantojot komerciālos rokas vai muguras smidzinātājus.

Apsmidzina augu daļas, kuras nepieciešams pasargāt no stirnu un staltbriežu bojājumiem. Ja apstrādi veic ļoti karstos laika apstākļos, neapsmidzināt tieši jaunos dzinumus.

Lai nodrošinātu vienmērīga pārklājuma veidošanos, jāļauj apsmidzinātajām augu daļām apžūt. Tāpēc nesmidzināt pirms lietus vai arī, ja paredzams, ka apstrādātie augi nepaspēs apžūt pirms lietus.

Apstrādes kvalitātes (vai ir pietiekams darba šķidruma izlietojums) kontroli smidzināšanas laikā palīdz novērtēt pievienotais marķieris.

Vīnogulāji

Ražojoši vīnogulāju stādījumi

Deva: 10-15 l/ha. 

Produktu lietot atšķaidītu. Darba šķidruma pagatavošanai plānotajam produkta daudzumam pievienot ūdeni devā 30-50 l/ha.

Lai pasargātu stādījumus no staltbriežu un stirnu bojājumiem, apsmidzināt stādījumus, sākot no vīnogu trīs lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13-61).

Maksimālais apstrāžu skaits: divas reizes. Intervāls starp apstrādēm 28-42 dienas.

Nogaidīšanas laiks: pēdējā apstrāde veicama ne vēlāk, kā 75 dienas pirms ražas novākšanas.

Jauni vīnogulāju stādījumi

Deva: 10-15 l/ha. 

Produktu lietot atšķaidītu. Darba šķidruma pagatavošanai plānotajam produkta daudzumam pievienot ūdeni devā 30-50 l/ha. Preparāta deva un darba šķidruma tilpums atkarīgs no stirnu un staltbriežu populācijas lieluma, kultūrauga lieluma.

Apstrādāt stādījumus, sākot ar vīnogu trīs lapu stadiju (AS 13). 

Maksimālais apstrāžu skaits: divas reizes. Intervāls starp apstrādēm 28-42 dienas, atkārtotu apstrādi veicot, kad novērotas jaunas bojājumu pazīmes.

Piezīme: Lietojot Trico jaunos vīnogu stādījumos, novērst iespējamu produkta nokļūšanu uz blakus esošiem ražojošiem vīnogu stādījumiem pēc to ziedēšanas sākuma stadijas (AS 61).

Pirms lietošanas Trico kanna labi jāsakrata. Preparātu atšķaida ar ūdeni attiecībās no 1:3 līdz 1:5. Apstrādi var veikt, izmantojot komerciālos rokas vai muguras smidzinātājus, vai tuneļveida smidzinātājus.

Karstās dienās apstrādi veic no rīta vai vakaros, neapstrādāt stādījumus karstos laika apstākļos. 

Lai nodrošinātu vienmērīga pārklājuma veidošanos, jāļauj apsmidzinātajām augu daļām apžūt. Tāpēc nesmidzināt pirms lietus vai arī ja paredzams, ka apstrādātie augi nepaspēs apžūt pirms lietus.

Vīnogulāju stādījuma apstrādei Trico nelietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības vai mēslošanas līdzekļiem. Vienu nedēļu pirms un pēc apstrādes ar Trico neveikt vīnogulāju stādījumu apstrādi ar citiem augu aizsardzības vai mēslošanas līdzekļiem.

 

Apiņu stādījumi

Deva: 10-15 l/ha. 

Produktu lietot atšķaidītu. Darba šķidruma pagatavošanai plānotajam produkta daudzumam pievienot ūdeni devā 30-50 l/ha.

Lai pasargātu apiņu stādījumus no staltbriežu un stirnu bojājumiem, apsmidzināt stādījumus, sākot no apiņu trīs lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13-61).

Maksimālais apstrāžu skaits: trīs reizes. Intervāls starp apstrādēm 14-21 diena.

Pirms lietošanas Trico kanna labi jāsakrata. Preparātu atšķaida ar ūdeni attiecībās no 1:3 līdz 1:5. 

Sistemātiski apstrādāt apiņu augu apakšējo daļu līmenī, ko var sasniegt un bojāt staltbrieži un stirnas (līdz 2 m augstumam). 

Karstās dienās apstrādi veic no rīta vai vakaros, neapstrādāt stādījumus karstos laika apstākļos. 

Lai nodrošinātu vienmērīga pārklājuma veidošanos, jāļauj apsmidzinātajām augu daļām apžūt. Tāpēc nesmidzināt pirms lietus vai arī ja paredzams, ka apstrādātie augi nepaspēs apžūt pirms lietus.

Apiņu stādījuma apstrādei Trico nelietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības vai mēslošanas līdzekļiem. 

 

Melnā plūškoka stādījumi ogu ieguvei

Deva: 10-15 l/ha. Produktu lietot atšķaidītu. Darba šķidruma pagatavošanai plānotajam produkta daudzumam pievienot ūdeni devā 50 l/ha.

Lai pasargātu melnā plūškoka stādījumus no staltbriežu un stirnu bojājumiem, apsmidzināt stādījumus, sākot no jauno dzinumu veidošanās sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 31-61).

Maksimālais apstrāžu skaits: trīs reizes. Intervāls starp apstrādēm 14-21 diena.

UZMANĪBU!

Pirms Trico lietošanas apiņa un melnā plūškoka stādījumos, tā drošumu kultūraugiem un efektivitāti vēlams noskaidrot vietējos audzēšanas apstākļus.

Lietojot apiņu, ražojošu vīnogu un plūškoku stādījumos nevar izslēgt iespējamu ietekmi uz produkcijas kvalitāti.

 

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā. 

Pirms lietošanas Trico kanna labi jāsakrata. 

Ja preparāts jālieto atšķaidījumā, smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Trico daudzumu tieši tvertnē. Pievieno pārpalikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.  

 

SMIDZINĀTĀJU UN CITA APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA  

Smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.  

  • Uzreiz pēc smidzināšanas, pilnībā iztukšojiet smidzinātāja tvertni un izmazgājiet ar tīru ūdeni. Izskalojiet tvertni, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm.  
  • Piepildiet tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šļūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
  • Noņemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzeklī, kas atšķaidīts 10 litros ūdens. 
  • Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.  
  • Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem

 

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Tvertni likvidēt saskaņā ar valsts likumdošanu.

Tvertnes trīs reizes izmazgāt ar tīru ūdeni un iepakojumu likvidēt saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. Iztukšoto iepakojumu neizmantot citādiem mērķiem.

 

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku un traukus ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

 

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0 0C līdz + 30 0C. 

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

 

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473 

 

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.
Gatavojot šķīdumu, samaisot un izsmidzinot atšķaidītu produktu, valkāt garās bikses, kreklu ar garām piedurknēm, slēgtus apavus un aizsargcimdus (piemēram, polivinilhlorīda, lateksa un tml.)
Strādājot apstrādātajās zonās, nepieciešams valkāt garās bikses, kreklu ar garām piedurknēm, slēgtus apavus un, ieteicams, aizsargcimdus.

EUH208 Satur reakcijas masu: 5-hlor-2-metil- 2H-izotiazol-3-ons; 2-metil- 2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.
EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

EUH211 Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni.
Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 Sargāt no bērniem.

P262 Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba.
P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

P280 Izmantot aizsargcimdus.

P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

 

Preparatīvā forma: emulsija ūdenī

Iepakojums: 5 L, 10 L

 

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!