, , ,

Protect granulas faraonskudrām 24 gb.

Faraonskudru likvidēšanai iekštelpās.

Faraonskudras parasti ierīko pūzni (koloniju) sienu plaisās, gar cauruļvadiem un sienu kontaktligzdās. Viena kolonija sastāv no vairākiem tūkstošiem darba skudru un, pretēji citām skudru sugām, desmitiem karalieņu. Dzeltenīgi brūnās, 2 – 2,5 mm garās, ar neapbruņotu aci grūti saskatāmās darba faraonskudras kolonijā rūpējas par karalieņu un pēcnācēju barošanu, tādā veidā nodrošināt to pieeju ēsmai.

Biopren / Protect® Pharaoh’s ant colony eliminator faraonskudru ēsma satur insektu augšanas regulatoru, kam nav tūlītēja iznīcinoša iedarbība, bet tas karalienēm aizkavē olu dēšanu un izraisa kūniņu attīstības traucējumus. Pēc tās normālās dzīves traucējumiem, kolonija aiziet bojā 10 – 14 nedēļu laikā.

Aktīvā vielaS-metoprēns: 5 g/kg (0,5 masas %) (CAS Nr.: 65733-16-6)

Saturs: 3 × 2,5 grami ēsmas

 

 

Lietošanas instrukcija:

Nogriezt paciņas galu pa punktēto līniju, kā norādīts, un noņemt no lipīgā spilventiņa aizsargājošo foliju. 

Piestiprināt ēsmas staciju blakus (bet ne tieši uz) faraonskudru pārvietošanās / barības meklējumu takām ar atvērumu pagrieztu uz augšu vai uz sāniem. 

Ēsmas staciju nostiprināt vietās, kur parādās faraonskudras, galvenokārt pie virtuves sānu sienām, trauku glabātavā (bufetē) un vannas istabā. Ja skudras parādās arī citās telpās, ēsmas stacijas izvietot arī tur. Nepieļaut ēsmas izbiršanu no paciņas. 

Ieteicamā deva: 2 ēsmas stacijas uz 20 m2 (0,25 g/m2).

Pēc ēsmas izvietošanas, pateicoties tās lieliskajām pievilināšanas spējām, skudru aktivitāte uz neilgu laiku var paaugstināties. 

Ja ir daudz skudru, un ēsmas iepakojums kļūst tukšs vai bojāts, tas ir jāaizvieto ar jaunu. Izvietotās ēsmas sargāt no saskares ar mitrumu (piemēram, tīrīšanas laikā), jo produkts ūdens dēļ var zaudēt tā efektivitāti. Uzmanību! Kamēr tiek izmantota skudru ēsma, nelietot nekādus citus insekticīdus!

Lai garantētu maksimālo efektu, ieteicams ēsmas atstāt vietās uz 3 mēnešiem pat tad, ja skudras pazūd no telpas daudz agrāk.

Pēc ēsmas lietošanas, var parādīties bezmērķīgi klīstošas darba skudras. Tādas izdzīvojušās / atlikušās darba skudras var likvidēt, piemēram, ar Protect® izsmidzināmu insekticīdu.

Produkts satur ārkārtīgi rūgtu sastāvdaļu (denatonija benzoātu), kas palīdz novērst tā nejaušu norīšanu cilvēkam. 

 

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. 

P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. 

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. 

Uzmanību:

Ēsmu izvietot bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Produktu uzglabāt bērniem nepieejamā vietā, tālu no pārtikas un medikamentiem. Neļaut bērniem pielietot ēsmu. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Pēc darba kārtīgi nomazgāt rokas. Nepieļaut produkta iekļūšanu dabiskās ūdenstilpnēs vai kanalizācijā.

Iepakojuma materiālu nemazgāt un neizmantot atkārtoti. Iztukšoto iepakojumu un ēsmas atlikumus var izmest sadzīves atkritumos. 

Pirmā palīdzība:

Ja ieelpots: Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja nokļūst uz ādas: Nomazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

Ja nokļūst acīs: Turēt acis atvērtas un uzmanīgi tās skalot ar lielu ūdens daudzumu vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas, un turpināt skalot. Ja ir medicīniskas sūdzības, konsultēties ar speciālistu.

Ja norīts:  Ja ir sūdzības, meklēt medicīnisku palīdzību.

Biocīdu produkta veids: 18 Insekticīds

Atļaujas numurs: LV/2017/MR/025

Derīguma termiņš un uzglabāšana: 3 gadi no ražošanas datuma, ja tiek uzglabāts oriģinālā, neatvērtā iepakojumā, sausā, vēsā, tumšā un no sala pasargātā vietā.

 

Iepakojums: 24 gb

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!