, , ,

Protect aerosols lapsenēm un iršiem

Līdzeklis lapseņu iznīcināšanai pūžņos un ap tiem – pie mājām, bēniņos, uz terasēm un dārzā.
Šķidrums aerosola iepakojumā neprofesionālai un profesionālai lietošanai.
Pateicoties speciālajai izsmidzinātāja sprauslai, aerosols ir piemērots lietošanai no droša attāluma.
Aktīvās sastāvdaļas vispirms dažos mirkļos paralizē insektus un pēc tam tos iznīcina.

Aktīvās vielas:
Cifenotrīns 3,1 g/kg (0,31 masas %)
d-tetrametrīns 1,0 g/kg (0,1 masas %)

 

Lietošanas instrukcija:
Pirms apstrādes kārtīgi sakratīt balonu. Lietot uzmanīgi!
Aerosolu lietot tieši uz pūzni tā, lai smidzinājums pilnībā nosedz lapseņu ligzdu, kā arī tās apkārtni.
Apstrādi turpināt līdz brīdim, kad uz pūžņa vai tam blakus vairs nav nevienas dzīvas un kustīgas lapsenes.
Izsmidzinot turēt aerosolu vertikāli vismaz 1 līdz 3 metru attālumā no apstrādājamās virsmas.
Apstrādi veikt, stāvot tā, ka vējš pūš mugurā.
Ja blakus atrodas vairāki pūžņi, tos visus apstrādāt vienlaicīgi, sākot ar vistālāko.
Lai izvairītos no iespējamas sadzelšanas, ir ieteicams apstrādi veikt agri no rīta vai vakarā, kad insekti atrodas ligzdā un to kustība ir mazāka.
Pēc apstrādes pūzni neaizskart.
Pēc apstrādes iznīcinātos insektus satīrīt uzmanīgi, jo starp kritušajiem var būt arī dzīvi indivīdi.
Apstrādāto pūzni var aizvākt 1 līdz 2 dienu laikā.
Izvairīties no apstrādes, kad ir stiprs vējš vai dienas laikā!
Ja pūznis atrodas iekštelpās, telpas pēc apstrādes rūpīgi izvēdināt!
Mitrie traipi, kas rodas apstrādes laikā izžūs bez kavēšanās.
Apstrādes laikā turēt bērnus atstatus.
Ja nepieciešams, apstrādi ir ieteicams atkārtot.

Drošības pasākumi:
Lietot tikai saskaņā ar instrukciju!
Neļaut bērniem rīkoties ar insekticīdu!
Ievērot piesardzību, lai nepieļautu smidzinājuma nokļūšanu uz pārtikas produktiem, galda piederumiem, rotaļlietām un mājdzīvniekiem!
nepieļaut nokļūšanu acīs, mutē un uz ādas!
Ja nokļūst uz ādas, kā arī pēc lietošanas rokas, tūlīt nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.
Ja ieelpots, iziet svaigā gaisā. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar tīru, tekošu ūdeni.
Veselības traucējumu gadījumā vai tad, ja par to ir aizdomas, nekavējoties sazināties ar ārstu.
Uzglabāt sausā un vēsā vietā.
Sargāt no karstuma avotiem un tiešas saules staru iedarbības.
Flakonu nepārvadāt pasažieru automašīnas salonā, tikai bagāžniekā.
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Neuzglabāt kopā ar pārtiku un dzīvnieku barību.
Produkta atlikumus nogādāt sadzīves ķīmisko atkritumu savākšanas vietā (kods: 160504).
Iztukšoto iepakojumu nodot šķirojamo atkritumu savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei.

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols
Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Izvairīties ieelpot smidzinājumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Savākt izšļakstīto šķidrumu. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Derīguma termiņš: 5 gadi no ražošanas datuma.

Iepakojums: 400 ml (268 g) skārda flakons.

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!