, ,

Detia bumbiņas kurmjiem (ēteriskās eļļas)

Dabīgs līdzeklis kurmju atbaidīšanai

Lietošanai gatavas bumbiņas, kas piesūcinātas ar lavandas ekstrakta šķīdumu.
To smarža cilvēkiem šķiet patīkama, taču ātri atbaida kurmjus un pasargā no jebkādas turpmākas invāzijas. Īpaši paredzētas zonām, kur nav vēlami kurmju rakumi, un nodrošina lielisku aizsardzību, neapdraudot derīgos dzīvniekus. Neprofesionālai un profesionālai lietošanai.

 

Apjoma cena
Daudzums Cena
12 - 1000 6,50
Bulk pricing will be applied to package:
Kategorijas: , , Birkas:

Aktīvā viela: Lavanda, (Lavandula hybrida), ekstrakts 10 g/kg (1 masas %)

Lietošanas instrukcija:
Iepakojums paredzēts 100 – 200 m2 apstrādei.
Augsnē ar lāpstu izveidot nelielu, vertikālu spraugu un tās apakšā, pēc iespējas dziļāk, iespiest vienu no Detia kurmju atbaidīšanas bumbiņām. Spraugu augsnē pēc tam noslēgt.
Neievietot bumbiņas kurmju alās, kur to aromāts ātri izgaro. Augsne ar līdzekli ir jāpiesūcina.
Kurmju invāzijas gadījumā: Sākot no teritorijas vidus izvietot bumbiņas aptuveni 1 m attālumā citu no citas. Pēc apstrādes pabeigšanas nolīdzināt kurmju rakumus.
Kurmju invāzijas profilaksei: Ap īpašumu izveidot aptuveni 3 m platu aizsargjoslu, izvietojot Detia bumbiņas trijās, vienu metru attālās rindās, kurās attālums starp bumbiņām ir 1 m.
Ja aizsargjoslas vidējā rindā bumbiņas izvieto ~ 50 cm zigzagveidīgi attiecībā pret malējo rindu bumbiņām, tiek radīta kurmjiem necaurejama barjera.
Ierīkojot aizsargjoslu agri pavasarī, var izvairīties no kurmju postījumiem.

Drošības pasākumi:
Lietot tikai atbilstoši instrukcijai. Savākt jebkādu izbirušu daudzumu.
Tūlīt pēc lietošanas cieši noslēgt tvertni, lai aktīvā viela neizgaro.
Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 5 minūtes, turot plakstiņus atvērtus, un pēc tam konsultēties ar ārstu.
Ja nokļūst uz ādas, noskalot ar lielu daudzumu ūdens. Ja ieelpots, nodrošināt svaigu gaisu.
Ja norīts, nekavējoties izskalot muti, neizraisīt vemšanu un konsultēties ar ārstu.
Uzglabāt sausā vietā. Tvertni turēt cieši noslēgtu.
Produkta atlikumus un iztukšoto iepakojumu likvidēt saskaņā ar valsts noteikumiem.

Lietošanas instrukcijas neievērošana var izraisīt veselības bojājumus, taču ražotājs un ievedējs par to atbildību nenes, jo preces izmantošana atrodas ārpus mūsu ietekmes sfēras.

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

Lavanda, (Lavandula hybrida), ekstrakts
Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot putekļus/izgarojumus. Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām. Izmantot aizsargcimdus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Īpaša medicīniskā palīdzība (sk. „Drošības pasākumi” uz šīs etiķetes). Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu savākšanas vietā.

 

Saturs: 130 g, aptuveni 100 bumbiņas 

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!