, , ,

Permex koncentrāts insektiem

Tas ir efektīvs pret tādiem lidojošiem insektiem kā odi, mušas, lapsenes, aklie dunduri, trīsuļodi, ādgrauži, smecernieki, knišļi, kodes, ķirmji un rāpojošiem insektiem kā prusaki, skudras, blusas, sudrabainā zvīņene, mizgrauži, vaboles un citi.

PERMEX 22 E ir šķidrs, koncentrēts insekticīds ūdens mikroemulsijā profesionālai un neprofesionālai lietošanai
Satur divu sintētisko piretroīdu, permetrīna un tetrametrīna, kombināciju, kuru iedarbību sinerģē piperonilbutoksīds, kopā nodrošinot ātru nāvējošo iedarbību un ilgstošu paliekošo iedarbību.

Bulk deal
Quantity Discount Discounted price
6 - 1000 34,65 3,15
Bulk pricing will be applied to package:

Satur: Tetrametrīns; Benzolsulfoskābe, C10-13-(lineāri) alkil atvasinājumi, kalcija sāļi; Izobutilspirts; Permetrīns

Aktīvās vielas:
Permetrīns, tehn., 92%, cis/trans 25/75: 12,36 g/100 g (127,3 g/l)
Tetrametrīns: 1,64 g/100 g (16,9 g/l)
Piperonilbutoksīds: 6,40 g/100 g (65,9 g/l)

 

Lietošanas instrukcija
Lietojuma jomas:
Tas ir efektīvs pret tādiem lidojošiem insektiem kā odi, mušas, lapsenes, aklie dunduri, trīsuļodi, ādgrauži, smecernieki, knišļi, kodes, ķirmji un rāpojošiem insektiem kā prusaki, skudras, blusas, sudrabainā zvīņene, mizgrauži, vaboles un citi. Līdzekli ļoti efektīvi var izmantot insektu invāzijas ierobežošanai sekojošos sektoros:
Veselības aizsardzībā: dzīvojamās, rūpnieciskās un lauksaimniecības ēkās, pilsētas vidē, dārzos, pļavās, dekoratīvajos krūmos, ceļmalas alejās un dzīvžogos, priekšpilsētās, mājās, skolās, bērnudārzos, sporta zāles, kazarmās, kinoteātros, teātros, staciju un lidostu atpūtas telpās, tūrisma vietās, kempingu laukumos, ēdnīcās, viesnīcās, restorānos, slimnīcās, dziedinātavās, atpūtas mājās un citur; Pārtikas rūpniecībā: tirdzniecības bāžu un ražošanas vietu apstrādē.
Rūpnieciskās zonās, ostās un to aprīkojumā un visos transporta līdzekļos.
Lietošana un dozēšana:

PERMEX 22 E lieto atšķaidītu ar ūdeni proporcijā 0,3 – 1 % (30 – 100 ml uz 10 litriem ūdens), atkarībā no insektu invāzijas pakāpes, un izsmidzina ar vispārpieņemtiem jebkura tipa rokas smidzinātājiem vai motorizētiem miglotājiem ar darba šķīduma patēriņu 1 litrs uz 10 – 15 m2. Apstrādājot zaļo zonu, jāatceras produktu uz augiem uznest vienmērīgi, lai nepieļautu nekādu pilēšanu.

PERMEX 22 E var izmantot 3 % proporcijā atšķaidītu ar šķīdinātājiem uz glikola bāzes (300 ml uz 10 litriem šķīdinātāja) izsmidzināšanai slēgtās telpās ar auksta vai silta aerosola miglotājiem ar šķīduma patēriņu 0,5 – 1 litrs uz 1 virsmas hektāru vai 0,5 – 2 litri uz 1000 m3 telpas.

Lietošanu atkārtot pēc vajadzības un atkarībā no insektu daudzuma.
Drošības pasākumi:

Neizmantot kā koncentrātu! Ievērot visas ražotāja instrukcijas. Lietojot nepiesārņot pārtiku un dzērienus vai tās traukus un tvertnes. Telpas pirms cilvēku atgriešanās kārtīgi izvēdināt, vislabāk, ar caurvēju. Lietojot lopkopībā, mītņu apstrādes laikā dzīvniekus izvest ārā. Neizmantot augu aizsardzībā. Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Turēt viegli pieejamu acu skalošanas ierīci. Pirms darba pārtraukumiem un pēc darba rūpīgi nomazgāties ar ūdeni un ziepēm.
Produkta atlikumus neievadīt apkārtējā vidē, bet nogādāt speciālo atkritumu likvidēšanas vietā (kodi: 070401 / 200119). Iztukšoto iepakojumu atkārtoti neizmantot un neizmest apkārtējā vidē.
Pilnībā attīrītu iepakojumu nogādāt šķirojamo atkritumu savākšanas punktā (kods: 150102).
Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis: ūdens.
Pirmās palīdzības pasākumi:

Tūlīt novilkt piesārņoto apģērbu. Jebkuru veselības traucējumu gadījumā griezties pie ārsta.
Pēc ieelpošanas pārtraukt darbu, pārvietoties svaigā gaisā, atpūsties un, ja simptomi turpinās, konsultēties ar ārstu. Ādu pēc saskares tūlīt noskalot ar ūdeni un rūpīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm. Ja nokļūst acīs, tās tūlīt skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 10 minūtes ilgi un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja norīts, neizraisīt vemšanu un tūlīt meklēt medicīnisku palīdzību.
Uzglabāšana un transportēšana:

Uzglabāt noslēgtā oriģinālajā iepakojumā, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, vēlams, temperatūrā starp 5 °C un 30 °C. Glabāšanas laiks: 2 gadi no ražošanas datuma.
UN 3082, Videi bīstama viela, šķidra, c.n.p. (permetrīns, tetrametrīns, piperonilbutoksīds), 9, III.

Iepakojums: 1 L

Start a conversation
Ask us 9:30am-3:00pm, I-IV
Hello 👋 How can we help? We answer in the chat from 9:30am to 3:00pm, from Monday to Thursday!