, ,

Protect skudru ēsmas stacijas

 mājas un dārza skudru kontrolei iekštelpās un uz terasēm.

Categories: , ,

Aktīvās vielas: 0,01 masas % (0,1 g/kg) imidakloprīds

0,08 masas % (0,8 g/kg) S-metoprēns

 

 

Lietošanas pamācība: 

Lai aktivētu ēsmas staciju, veikt sekojošās darbības: 

  1. Novietot ēsmas staciju uz vertikālas virsmas.
  2. Noņemt caurspīdīgo, noslēdzošo disku ēsmas stacijas augšpusē. 
  3. Ar pirksta spilventiņu stingri uzspiest uz kapsulas, kas satur skudras iznīcinošo želeju, augšas. Tas liks želejai ieplūst ēsmas stacijā.
  4. Uzlikt atpakaļ noslēdzošo disku ēsmas stacijas augšpusē, lai nepieļautu mitruma iekļūšanu stacijas iekšpusē.

Ēsmas staciju novietot horizontālā stāvoklī gar skudru migrācijas ceļiem un / vai tuvu pūžņa ieejai. Nepieļaut, ka želeja pārpludina ēsmas staciju. Augstas invāzijas gadījumā ir ieteicams izmantot vairākas ēsmas stacijas vienlaicīgi. 

Vairums skudru nobeigsies 14 dienu laikā, bet pilnīga atbrīvošanās no skudrām prasīs apmēram 12 nedēļas. Protect® ant gel satur arī insektu augšanas regulatoru, aktīvo vielu (S-metoprēnu), kam nav tūlītēja nāvējoša iedarbība, bet tas karalienēm aizkavē olu dēšanu un izraisa traucējumus kāpuru attīstībā, kas noved pie pūžņa iznīkšanas.

Ja novēro, ka skudras ēsmu neapmeklē, ēsmas staciju pārvietot uz citu vietu.

Kamēr tiek lietots želeja, neizmantot nekādus citus insekticīdus (piemēram, aerosolus, izsmidzināmus līdzekļus, pulverus un citus), jo tie var aizbaidīt skudras no želejas.

No virsmām želeju var nomazgāt ar karstu ūdeni un mazgāšanas līdzekli. 

Iztukšoto produkta iepakojumu var izmest sadzīves atkritumos.

Uzmanību: Pielietot tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju. Atkritumus likvidēt saskaņa ar vietējām prasībām. 

Uzglabāt tālu no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības un bērniem nepieejamā vietā.

Lietošanas laikā nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt. Lietot tikai vietās, kas nav pieejamas bērniem, mājdzīvniekiem un produktīvajiem dzīvniekiem. Neļaut bērniem rīkoties ar produktu. Želeja var izraisīt audumu un tekstilizstrādājumu krāsas maiņu.

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Pēc darba nomazgāt rokas ar lielu daudzumu karsta ūdens un ziepēm.

Saindēšanās gadījumā vai tad, ja par to ir aizdomas, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un ārstam uzrādīt produkta etiķeti.

Saturs: 5 g želeja kapsulā, (1 kapsula ēsmas stacijā)

1  ēsmas stacija iepakojumā

Start a conversation
Ask us 9:30am-3:00pm, I-IV
Hello 👋 How can we help? We answer in the chat from 9:30am to 3:00pm, from Monday to Thursday!