, ,

FORMITOX krītiņš pret skudrām EN

Insekticīds (18. produkta veids) profesionālai un neprofesionālai lietošanai faraonskudru (Monomorium pharaonis L.) likvidēšanai dzīvojamās un nedzīvojamās telpās.

Aktīvās vielas:
Permetrīns: 20 g/kg
Piperonilbutoksīds: 20 g/kg
Tetrametrīns: 4 g/kg

Īpašības un lietošana:
Lietošanai gatavs, ātri iedarbīgs, ciets kontakta insekticīds – pēc saskares iet bojā skudru nervu sistēma un tās mirst apmēram 30 minūtēs.
Izņemt krītiņu no folijas iepakojuma un skudru uzturēšanās/pārvietošanās vietu apvilkt ar līniju.
Veikt ikdienas telpu vēdināšanu.
Apstrādi atkārtot, ja skudras parādās no jauna un tad, ja līnija pirms invāzijas beigām tiek notīrīta.

Drošības pasākumi:
Krītiņa līnijas vilkt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamās vietās.
Informācija ārstam: Specifiska terapija nav zināma.
Ja ieelpoti putekļi, pārvietoties svaigā gaisā.
Ja nokļūst acīs, tās nekavējoties skalot ar lielu daudzumu tīra ūdens vismaz 15 minūtes ilgi un meklēt medicīnisku palīdzību.
Ja apzināti norīts, izskalot muti ar ūdeni un izdzert nedaudz ūdens. Neizraisīt vemšanu!
Sazināties ar Saindēšanās un zāļu informācijas centru: 67042473 (24h).

Skaits / svars: 1 gab. / 8 g

Start a conversation
Ask us 9:30am-3:00pm, I-IV
Hello 👋 How can we help? We answer in the chat from 9:30am to 3:00pm, from Monday to Thursday!