, ,

Protect микрогранулы от фараоновых муравьёв 1 шт.

Средство для уничтожения фараоновых муравьёв в помещениях. Не вооруженным взглядом сложно заметить фараоновых муравьев, которые часто устраивают гнездо в трещинах стен, вдоль трубопроводов и контактных гнёздах. Один муравейник состоит из тысяч рабочих муравьев и несколько королев. PROTECT® микрогранулы содержат регуляторы роста насекомых, который не уничтожает насекомых мгновенно, однако, предотвращает образование яиц у королевы и останавливает их развитие. Это приводит к уничтожению колонии в течение 10-14 дней.

Категории: , ,

Активное вещество: S-metoprēns: 5 g/kg

 

 

Lietošanas instrukcija:

Nogriezt paciņas galu pa punktēto līniju, kā norādīts, un noņemt no lipīgā spilventiņa aizsargājošo foliju. 

Piestiprināt ēsmas staciju blakus (bet ne tieši uz) faraonskudru pārvietošanās / barības meklējumu takām ar atvērumu pagrieztu uz augšu vai uz sāniem. 

Ēsmas staciju nostiprināt vietās, kur parādās faraonskudras, galvenokārt pie virtuves sānu sienām, trauku glabātavā (bufetē) un vannas istabā. Ja skudras parādās arī citās telpās, ēsmas stacijas izvietot arī tur. Nepieļaut ēsmas izbiršanu no paciņas. 

Ieteicamā deva: 2 ēsmas stacijas uz 20 m2 (0,25 g/m2).

Pēc ēsmas izvietošanas, pateicoties tās lieliskajām pievilināšanas spējām, skudru aktivitāte uz neilgu laiku var paaugstināties. 

Ja ir daudz skudru, un ēsmas iepakojums kļūst tukšs vai bojāts, tas ir jāaizvieto ar jaunu. Izvietotās ēsmas sargāt no saskares ar mitrumu (piemēram, tīrīšanas laikā), jo produkts ūdens dēļ var zaudēt tā efektivitāti. Uzmanību! Kamēr tiek izmantota skudru ēsma, nelietot nekādus citus insekticīdus!

Lai garantētu maksimālo efektu, ieteicams ēsmas atstāt vietās uz 3 mēnešiem pat tad, ja skudras pazūd no telpas daudz agrāk.

Pēc ēsmas lietošanas, var parādīties bezmērķīgi klīstošas darba skudras. Tādas izdzīvojušās / atlikušās darba skudras var likvidēt, piemēram, ar Protect® izsmidzināmu insekticīdu.

Produkts satur ārkārtīgi rūgtu sastāvdaļu (denatonija benzoātu), kas palīdz novērst tā nejaušu norīšanu cilvēkam. 

 

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. 

P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. 

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. 

Uzmanību:

Ēsmu izvietot bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Produktu uzglabāt bērniem nepieejamā vietā, tālu no pārtikas un medikamentiem. Neļaut bērniem pielietot ēsmu. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Pēc darba kārtīgi nomazgāt rokas. Nepieļaut produkta iekļūšanu dabiskās ūdenstilpnēs vai kanalizācijā.

Iepakojuma materiālu nemazgāt un neizmantot atkārtoti. Iztukšoto iepakojumu un ēsmas atlikumus var izmest sadzīves atkritumos. 

Pirmā palīdzība:

Ja ieelpots: Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja nokļūst uz ādas: Nomazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

Расход: 1 контейнер с гранулами на 6-8 м2. Для максимального эффекта рекомендуется использовать средство 3 месяца, даже если насекомые исчезли из помещения. После размещения приманки активность насекомых может возрасти на короткий период времени, так как микрогранулы привлекают насекомых. Если контейнер с микрогранулами опустел или поврежден, то его необходимо заменить на новый. Не расставлять контейнеры во влажных местах. Внимание! Во время использования средства не используйте другие инсектициды! К средству добавлено горькое вещество (bitrex), что уменьшает возможность поедание приманки другими животными или людьми.

Инструкция: Отрежьте край контейнера по намеченным линиям и снимите защитную бумагу с липкой поверхности. Прикрепите мешочек у муравьиной тропы, открытая часть должна быть вверху или сбоку. Средство размещать в помещениях, где были замечены фараоновые муравьи. Средство можно размещать вблизи продуктов питания.

Упаковка: 1 шт х 2,5 г

Начать разговор
Спросите нас с 9:30 до 15:00, I-IV
Здравствуйте 👋 Чем можем помочь? Ответим в чате с 9:30 до 15:00, с понедельника до четверг!