, ,

Piretro 714 koncentrāts insektu iznīcināšanai

Insekticīds uz ūdens bāzes — koncentrāts
Sabiedrības veselības aizsardzībai un lidojošu un rāpojošu kukaiņu iznīcināšanai ar ilgstošu iedarbību.
Profesionālai un neprofesionālai lietošanai.

Sastāvs: 100 g produkta satur:
Ar šķīdinātāju uz ogļūdeņraža bāzes iegūts Chrysanthemum cineroariaefolium ekstrakts no nobriedušiem, atvērtiem Tanacetum cineroariifolium ziediem (CAS 89997-63-7): 1,75 g (18 g/l)
Piperonilbutoksīds (CAS 51-03-6): 14,00 g (143 g/l)
Papildvielas: līdz 100 g

Satur: nātrija dioktilsulfosukcinātu

APRAKSTS
Insekticīda pamatā ir Āfrikas piretra kopā ar piperonilbutoksīdu. Tas ir viegli lietojams, ar efektīvu iedarbību. Var izmantot visu insektu, kas būtiski ietekmē sabiedrības veselību, apkarošanai iekštelpās un ārpus telpām. Neizdala nepatīkamu aromātu, neatstāj traipus un nav viegli uzliesmojošs. Piretro 714 darbojas ar trieciena „knocking-down” efektu. Produkta nogalinošā iedarbība pret lidojošiem kukaiņiem izpaužas 10 minūšu laikā, bet pret rāpojošiem kukaiņiem — 20 minūšu laikā.

LIETOŠANAS DEVAS UN NORĀDĪJUMI
Lietošanai ārpus telpām mušu un odu apkarošanai: sagatavot 0,5 — 1 % PIRETRO 714 šķīdumu ūdenī.
Lietošanai telpās prusaku apkarošanai: sagatavot 1 — 2 % PIRETRO 714 šķīdumu ūdenī.

NEPĀRDOT NEIEPAKOTĀ VEIDĀ. TVERTNI NEIZMANTOT ATKĀRTOTI. PĒC LIETOŠANAS TVERTNI NEDRĪKST IZMEST APKĀRTĒJĀ VIDĒ.

BRĪDINĀJUMI
Uzglabāt mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Nepiesārņot pārtikas produktus, dzērienus un to traukus. Neizmantot koncentrētu produktu. Ievērot ražotāja sniegtos lietošanas norādījumus. Nesmidzināt gaisā, nelietot pret vēju. Ja produktu lieto telpās, kas paredzētas ilgai dzīvošanai un gulēšanai, tās pēc apstrādes un pirms atgriešanās tajās rūpīgi izmazgāt ar ziepēm un ūdeni. Nelietot lauksaimniecībā.

MEDICĪNISKĀ INFORMĀCIJA
Bloķē nervu impulsus, hiperstimulējot neironu signālu pārnesi pirms un pēc sinapsēm.
Pirmā palīdzība:
ACIS: Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir. Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens vismaz 30 — 60 minūtes, pilnībā atverot plakstiņus. Sazināties ar ārstu.
ĀDA: Novilkt piesārņoto apģērbu. Nekavējoties noskalot ādu ar dušu. Sazināties ar ārstu.
NORĪŠANA: Dot cietušajam dzert pēc iespējas vairāk ūdens. Sazināties ar ārstu. Neizraisīt vemšanu, ja vien to nav noteicis ārsts.
IEELPOŠANA: Nekavējoties sazināties ar ārstu. Nogādāt cietušo svaigā gaisā prom no negadījuma vietas. Ja cietušais pārstāj elpot, veikt mākslīgo elpināšanu. Pirmās palīdzības sniedzējiem ievērot atbilstošus piesardzības pasākumus.
Zvanīt uz Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centru, tālr. Nr.: +371 67042473

Iepakojumi: 50 — 100 — 200 — 500 — 750 ml; 1 — 5 — 10 — 25 litri

Начать разговор
Спросите нас с 9:30 до 15:00, I-IV
Здравствуйте 👋 Чем можем помочь? Ответим в чате с 9:30 до 15:00, с понедельника до четверг!