, ,

Ox-Virin dezinfekcijas līdzeklis

Dezinfekcijas līdzeklis uz ūdeņraža peroksīda, paraetiķskābes un etiķskābes bāzes ar baktericīdu, fungicīdu un pretvīrusu (ieskaitot koronavīrusu) iedarbību (2., 3. un 4. produktu grupa) izmantošanai vidē (virsmu, aprīkojuma un gaisa dezinfekcija), pārtikas un dzīvnieku barības jomā (virsmu, aprīkojuma un gaisa dezinfekcija) un veterinārajā higiēnā.
Šķidrums, koncentrāts. Profesionālai lietošanai.

Нет в наличии

Aktīvās vielas:
Ūdeņraža peroksīds: 25 g / 100 g
Paraetiķskābe: 5 g / 100 g

 

Priekšrocības:
• Efektīvs pret plašu mikroorganismu spektru: baktērijām, sēnītēm, vīrusiem, sporām, aļģēm un vienšūņiem.
• Ideāls produkts virsmu dezinfekcijai. Tā kā koronavīruss tiek pārnests ar vidēja / liela izmēra siekalu pilieniņiem, tas nogulsnējas uz virsmām, un tāpēc ir svarīgi veikt visu veidu grīdu, mēbeļu, materiālu un citu efektīvu dezinfekciju.
• Efektīvs pret ļoti izturīgiem mikroorganismiem.
• Ilgstoša lietošana neizraisa mikrobu rezistenci.
• Ātra un efektīva iedarbība mazās devās.
• Aktīvs produkts pat organisko vielu klātbūtnē.
• Lietošanas koncentrācijā (devā) nav kodīgs.
• Noskalošana nav nepieciešama.
• Noņem bioplēvi, kas nosedz virsmas.
• Iedarbība nav atkarīga no ūdens fizikāli-ķīmiskajām īpašībām (pH, temperatūra utt.). Efektīvs pat zemā temperatūrā.
• Produkta īpašības paliek nemainīgas vairāk nekā divus gadus. Tam ir liela stabilitāte.
• Viegla un ērta atlikumu kontrole ar kolorimetrisko reaģentu teststrēmelēm.
• Neveido toksiskus blakusproduktus.
• Tas nav toksisks cilvēkiem, dzīvniekiem vai videi.
• 100 % bioloģiski noārdāms.
• Nemaina pārtikas vai atkritumu organoleptiskās īpašības.

Pielietojums:
• Vispārēja dezinfekcija — jebkuru telpu, skolu, biroju, rezidenču, restorānu, piegādes transportlīdzekļu, sporta zāļu un citu grīdu, sienu un virsmu dezinfekcija.
• Dezinfekcija pārtikas un dzīvnieku barības jomā:
  — šķidrumu cirkulācijas sistēmu (Clean-in-place (CIP)), transportēšanas un iepakošanas telpu, slēgtu sistēmu dezinfekcija;
  — vispārēju virsmu dezinfekcija (grīdu, sienu, telpu jumtu) un gaisa dezinfekcija;
  — pārtikas sagatavošanas darbvirsmu, iekārtu, darbarīku un pārtikas transportēšanas līdzekļu dezinfekcija;
  — pārtikas konteineru, aukstuma kameru un saldētavu dezinfekcija;
  — atkritumu tvertņu dezinfekcija.
• Smaku likvidēšana jebkurā apstrādātajā telpā vai uz jebkuras virsmas.
• Vides dezinficēšana.
• Dezinficēšana veterinārajā higiēnā.

Dozēšana un lietošana:
Izmantot līdzekļa ūdens šķīdumu saskaņā ar tabulu.

Pielietojums Koncentrācija Pielietošanas veids
Virsmu un telpu dezinfekcija 0,25 — 1 % Apsmidzināšana
Iekārtu, piederumu, darba apģērba un citu dezinfekcija 0,25 — 1 % Apsmidzināšana / iegremdēšana
Apavu dezinfekcija 1 % Iegremdēšana
Vides (gaisa) dezinfekcija 0,25 — 1 % Miglošana
Cirkulācijas sistēmu dezinfekcija (Clean-in-place (CIP)) 0,1 — 0,5 % Recirkulācija

Atkarībā no materiāla porainības ar 1 litru darba šķīduma var dezinficēt 4 — 5 m2 virsmas.
Virsmas un aprīkojumu apstrādā, apsmidzinot, iegremdējot vai pārklājot ar otu.
Pēc virsmu apstrādes drošības (nogaidīšanas) laiks nav nepieciešams.

Gaisa dezinficēšanu miglojot, cilvēku prombūtnes laikā veic tikai specializēts personāls.
Ieteicamais drošības (nogaidīšanas) laiks pēc miglošanas ir 3 līdz 12 stundas, ko specifiskos apstākļos precizē speciālists. Pirms ieiešanas apstrādātajās telpās tās atbilstoši izvēdināt.
Miglošanas gadījumā darba šķīduma patēriņš galvenokārt ir atkarīgs no miglošanas iekārtas parametriem.
Dezinfekcijas biežums nav noteikts. To veikt pēc nepieciešamības vai saskaņā ar apstiprinātu dezinfekcijas plānu.

Drošības pasākumi:
Lai izvairītos no riska cilvēkiem un videi, ievērojiet lietošanas instrukcijas.
Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasīt etiķeti un drošības datu lapu.
Lai pārbaudītu produkta saderību ar materiāliem, veikt pārbaudi grūti pamanāmā vietā.
Nelietot uz pārtikas produktiem vai virtuves piederumiem.
Neuzklāt uz virsmām, kur sagatavo, pasniedz vai patērē ēdienu.
Pielietojot pārtikas rūpniecībā, virsmu, aprīkojuma un gaisa dezinfekciju veikt, ja pārtika ir aizvākta.
Veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārtika, iekārtas vai trauki telpās vai objektos, kas iepriekš apstrādāti ar produktu, nesaturētu nekādus produkta atlikumus. Šajā nolūkā apstrādātās virsmas pirms lietošanas rūpīgi noskalot ar dzeramo ūdeni.

Ja nokļūst uz ādas, novilkt piesārņoto apģērbu. Neberzējot nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm.
Ja ieelpots, pārvietoties svaigā gaisā. Ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisku palīdzību.
Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar tīru, tekošu ūdeni 15 minūtes. Ja ir kontaktlēcas, tās pirms acu skalošanas neaizmirst izņemt.
Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni. Neizraisīt vemšanu. Nepārejoša diskomforta gadījumā nekavējoties zvanīt ārstam vai uz Saindēšanās un zāļu informācijas centru (67042473).
Norādījumi ārstam:
Ja nav gļotādu bojājumu, dot ūdeni, lai kuņģī atšķaidītu ūdeņraža peroksīdu.
Eksotermiskas reakcijas riska dēļ nedrīkst dot neitralizējošu nātrija bikarbonātu.
Lai konstatētu embolijas vai perforācijas pazīmes, veikt krūšu kurvja un vēdera rentgenogrāfiju.
Ja nepieciešams, dot elpot skābekli vai veikt mākslīgo elpināšanu.
Lai izvairītos no spiediena palielināšanās, izmantot nazogastrālo caurulīti.
Novērtēt iespēju veikt endoskopiju.

Uzglabāt tikai cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā, vēsā, tīrā, labi vēdināmā un bērniem nepieejamā vietā. Uzglabāt tālu no degt spējīgiem vai nesaderīgiem materiāliem un karstuma avotiem.
Neuzglabāt kopā ar pārtiku un dzīvnieku barību.
Produkta atlikumus nogādāt bīstamo atkritumu savākšanas vietā (kods: 070699).
Iztukšoto iepakojumu neizmantot citādiem mērķiem un nodot šķirojamo atkritumu savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei.

Atbilst standarta EN 14476 prasībām: efektīvs pret apvalka vīrusiem (koronavīruss).
Pārbaudīta efektivitāte atbilstoši standartiem EN 1276, 1650, 1656, 1657, 13697, 14476, 14675. *
Pret baktērijām: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Clostridium spp., Enterococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Yersinia enterocolitica, Listeria spp., Salmonella enteritidis, Salmonella virchow, Salmonella thompson, Salmonella typhimurium, Salmonella hadar, Campylobacter jejuni un citām.
1 % OX-VIRIN ūdens šķīduma efektivitāte pret baktērijām tiek sasniegta 10 minūšu laikā.
Pret sēnītēm: Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium expansum, Botrytis cinerea, Rhizopus stolonifer un citām.
1 % OX-VIRIN ūdens šķīduma efektivitāte pret sēnītēm tiek sasniegta 30 sekunžu laikā.
0,5 % OX-VIRIN ūdens šķīduma efektivitāte pret sēnītēm tiek sasniegta 5 minūšu laikā.
Pret vīrusiem: Orthopoxvirus Vaccinia, 1. tipa adenovīruss, 1. tipa poliovīruss, gripas vīruss A H1N1 un citiem.
1 % OX-VIRIN ūdens šķīduma efektivitāte pret vīrusiem tiek sasniegta 1 minūtes laikā.
* Specifiski dati par produkta testēšanas datiem ir pieejami pēc pieprasījuma.

Derīguma termiņš: 2 gadi no ražošanas datuma.

Iepakojums: 20 kg

Начать разговор
Спросите нас с 9:30 до 15:00, I-IV
Здравствуйте 👋 Чем можем помочь? Ответим в чате с 9:30 до 15:00, с понедельника до четверг!