Cipex koncentrāts insektiem

1,00

Šķidrs, emulģējams insekticīds pret lidojošiem un rāpojošiem kukaiņiem, profesionālai un neprofesionālai lietošanai.

CIPEX 10 E ir efektīvs pret tādiem lidojošiem insektiem kā odi, mušas, lapsenes, aklie dunduri, trīsuļodi, ādgrauži, smecernieki, knišļi, kodes, ķirmji un rāpojošiem insektiem kā prusaki, skudras, blusas, ērces, sudrabainā zvīņene, mizgrauži, vaboles un termīti.

Aktīvā viela:
Cipermetrīns: 10,25 g/100 g (94,3 g/l)

Lietošanas instrukcija
Lietojuma jomas:
CIPEX 10 E ir efektīvs pret tādiem lidojošiem insektiem kā odi, mušas, lapsenes, aklie dunduri, trīsuļodi, ādgrauži, smecernieki, knišļi, kodes, ķirmji un rāpojošiem insektiem kā prusaki, skudras, blusas, ērces, sudrabainā zvīņene, mizgrauži, vaboles un termīti. Līdzekli var izmantot insektu ierobežošanai dzīvojamās, rūpnieciskās un lauksaimniecības ēkās, noliktavās, dzelzceļa vagonos un transporta līdzekļos. Iekštelpās tas ir īpaši piemērots lietošanai uz istabu sienām, kur bieži nosēžas mušas un slēpjas rāpojošie kukaiņi. Tas ir efektīvs pret asinis sūcošiem odiem. Mērķtiecīgi apstrādājot plaisas, spraugas, grīdu salaidumus, kā arī logu un durvju rāmjus, produkts efektīvi likvidē prusakus un novērš skudru invāziju. Līdzeklis ir efektīvs arī odu ierobežošanai zaļajā zonā – dzīvžogos, dārzos, ceļmalas alejās, dekoratīvajos krūmos un zāles pļavās.
Lietošana un dozēšana:

CIPEX 10 E lieto atšķaidītu ar ūdeni un izsmidzina ar rokas smidzinātājiem vai motorizētiem miglotājiem ar darba šķīduma patēriņu 1 litrs uz 15 m2, ievērojot sekojošo dozēšanu:
Lidojošiem insektiem:

Iekštelpās: Atšķaidīt proporcijā 0,5 – 1 % (50 – 100 ml uz 10 litriem ūdens), atkarībā no invāzijas pakāpes. Izsmidzināt uz virsmām (sienām, grīdām, slēģiem un citām). Augstāko norādīto koncentrāciju ieteicams izmantot pret mušām.
Āra apstākļos: Atšķaidīt proporcijā 0,5 – 1 % (50 – 100 ml uz 10 litriem ūdens) un lietot uz ēku ārējām sienām, laukumiem, dzīvžogiem, krūmiem un citur. Apstrādājot zaļo zonu, jāatceras produktu uz augiem uznest vienmērīgi, lai nepieļautu nekādu pilēšanu.

Rāpojošiem insektiem:

Iekštelpās: Atšķaidīt proporcijā 0,5 – 1 % (50 – 100 ml uz 10 litriem ūdens), atkarībā no invāzijas pakāpes un attiecīgā insektu veida. Izsmidzināt uz virsmām, plaisām, grīdlīstēm un citur. Augstāko norādīto koncentrāciju ieteicams izmantot pret prusakiem.
Āra apstākļos: Atšķaidīt proporcijā 0,5 – 1 % (50 – 100 ml uz 10 litriem ūdens) un lietot uz ēku ārējām sienām, ietvēm, laukumiem un citur.

CIPEX 10 E var izmantot 2 % proporcijā atšķaidītu ar petroleju vai šķīdinātājiem uz glikola bāzes (200 ml uz 10 litriem šķīdinātāja) izsmidzināšanai slēgtās telpās ar auksta vai silta aerosola miglotājiem.

Lietošanu atkārtot pēc vajadzības un atkarībā no insektu daudzuma.
Drošības pasākumi:

Neizmantot kā koncentrātu! Ievērot visas ražotāja instrukcijas. Lietojot nepiesārņot pārtiku un dzērienus vai tās traukus un tvertnes. Telpas pirms cilvēku atgriešanās kārtīgi izvēdināt, vislabāk, ar caurvēju. Lietojot lopkopībā, mītņu apstrādes laikā dzīvniekus izvest ārā. Neizmantot augu aizsardzībā.
Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Turēt viegli pieejamu acu skalošanas ierīci. Pirms darba pārtraukumiem un pēc darba rūpīgi nomazgāties ar ūdeni un ziepēm.

Produkta atlikumus neievadīt apkārtējā vidē, bet nogādāt speciālo atkritumu likvidēšanas vietā (kodi: 070401 / 200119). Iztukšoto iepakojumu atkārtoti neizmantot un neizmest apkārtējā vidē. Pilnībā attīrītu iepakojumu nogādāt šķirojamo atkritumu savākšanas punktā (kods: 150102). Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis: ūdens.
Pirmās palīdzības pasākumi:

Tūlīt novilkt piesārņoto apģērbu. Jebkuru veselības traucējumu gadījumā griezties pie ārsta.
Pēc ieelpošanas pārtraukt darbu, pārvietoties svaigā gaisā, atpūsties un, ja simptomi turpinās, konsultēties ar ārstu. Ādu pēc saskares tūlīt noskalot ar ūdeni un rūpīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm. Ja nokļūst acīs, tās tūlīt skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 10 minūtes ilgi un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja norīts, neizraisīt vemšanu un tūlīt meklēt medicīnisku palīdzību.
Uzglabāšana un transportēšana:

Uzglabāt noslēgtā oriģinālajā iepakojumā, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, vēlams, temperatūrā starp 5 °C un 30 °C. Glabāšanas laiks: 2 gadi no ražošanas datuma.
UN 3082, Videi bīstama viela, šķidra, c.n.p. (cipermetrīns), 9, III.

Iepakojums: 1 L

Šķidrs, emulģējams, koncentrēts insekticīds. Satur sintētisko piretroīdu cipermetrīnu, kas nodrošina ātru nāvējošo iedarbību un tās labu noturību. Veidots uz bioloģiski noārdāmu šķīdinātāju bāzes un sadalīšanās laikā neizdala bīstamus blakus produktus.