Cipercap koncentrāts insektiem

1,00

CIPERCAP ir koncentrēta mikroiekapsulētu insekticīdu emulsija uz permetrīna un cipermetrīna bāzes profesionālai lietošanai telpās un ārpus telpām.
Šis īpašais tehniskais risinājums nodrošina produkta spēcīgu un tūlītēju insekticīdu iedarbību, ilgstošu paliekošo efektivitāti un samazinātu fotoķīmisko noārdīšanos. Tāpēc, pielietojot CIPERCAP uz cietām virsmām, tas nodrošina vienmērīgu un pastāvīgu insekticīdu iedarbību uz ilgu laiku.
Produkta paliekošā efektivitāte ir 12 – 16 nedēļas pret rāpojošiem un 3 – 4 nedēļas pret lidojošiem insektiem.
CIPERCAP iedarbojas, kontakta ceļā un ieelpojot, pret mušām, odiem, prusakiem, skudrām, zirnekļiem, ērcēm, blaktīm, vabolēm, blusām un citiem insektiem slimnīcās, lauku, civilās un rūpnieciskās ēkās (mājās, noliktavās, viesnīcās, skolās, veikalos, dzīvojamās teritorijās, dažādās rūpnīcās, staļļos, fermās un citur).

Aktīvās vielas:
Permetrīns: 5,9 g / 100 g
Cipermetrīns: 2,6 g / 100 g
Piperonilbutoksīds: 7,6 g / 100 g

 

Lietošanas instrukcija:

CIPERCAP vienmēr izmantot atšķaidītu.
Intensīvai dezinsekcijai: atšķaidīt 1 daļu produkta 29 daļās ūdens (100 ml uz 2,9 L ūdens = 3,33 % šķīdums). Izmantot 1 litru darba suspensijas ~ 20 m2 virsmas apstrādei.
Regulārai dezinsekcijai: atšķaidīt 1 daļu produkta 39 daļās ūdens (100 ml uz 3,9 L ūdens = 2,5 % šķīdums). Izmantot 1 litru darba suspensijas ~ 30 m2 virsmas apstrādei.
Visas sagatavotās darba suspensijas pirms lietošanas kārtīgi sakratīt!
Suspensijas var uzsmidzināt uz jebkuras virsmas – tās ir bez smaržas un krāsas, neatstāj traipus.

Drošības pasākumi:
Neizmantot koncentrētā veidā – ievērot ražotāja sniegto lietošanas instrukciju. Nesmidzināt produktu uz sejas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas, acīs un apģērba. Produktu neizmantot pārmērīgi vai nepareizās devās. Pirms apstrādes no telpas izvest dzīvniekus. Lietošanas laikā nepiesārņot pārtikas produktus un traukus, kas paredzēti to uzglabāšanai un/vai lietošanai. Ja produkts ir lietots telpā, kur tiek pavadīts daudz laika, guļamistabās vai platībās, kur uzturēsies dzīvnieki, pirms cilvēku un/vai dzīvnieku atgriešanās, tās pietiekoši izvēdināt, līdz apstrādātās virsmas ir nožuvušas.
Informācija ārstam: Produkta farmakodinamiskā iedarbība ir nervu caurlaidības bloķēšana.
Uzmanību – sazināties ar Saindēšanās un zāļu informācijas centru: 67042473 (24h).
Ja nokļūst uz ādas, kā arī pēc lietošanas rokas, tūlīt nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm.
Ja ieelpots, pārvietoties svaigā gaisā un atpūties siltā vietā. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu tīra ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.
Uzglabāt slēgtā oriģinālajā iepakojumā, sausā un labi vēdināmā vietā.
Sargāt no augstām temperatūrām un tiešas saules gaismas.
Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Nepiesārņot ūdenstilpnes.
Produkta atlikumus nogādāt ķīmisko atkritumu savākšanas vietā (kodi: 070499 / 200119).
Iztukšotu un attīrītu iepakojumu nodot šķirojamo atkritumu savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei (kods: 150102).

Derīguma termiņš: 2 gadi no ražošanas datuma nebojātā iepakojumā normālos temperatūras apstākļos.

Tilpums: 1000 ml